8. SINIF KAZANIMLARI

1. ÜNİTE: KADER İNANCI
1Kader ve Kaza İnancı8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar.
2İnsanın İradesi ve Kader8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar.
3Kaderle İlgili Kavramlar
Ömür ve Ecel
Rızık
Tevekkül
Sağlık ve Hastalık
Başarı ve Başarısızlık
8.1.3. Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder.
48.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular.
5Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.)8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır.
6Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı8.1.6. Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler.
2. ÜNİTE: ZEKÂT VE SADAKA
1İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem8.2.1. İslam’ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar.
2Zekât ve Sadaka İbadeti8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar.
3Zekât ve Sadakanın Bireysel ve Toplumsal Faydaları8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder.
4Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Şuayb (a.s.)8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır.
5Bir Sure Tanıyorum: Maûn Suresi ve Anlamı8.2.5. Maûn suresini okur, anlamını söyler.
3. ÜNİTE: DİN VE HAYAT
1Din, Birey ve Toplum8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar.
2Dinin Temel Gayesi8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder.
3Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Yusuf (a.s.)8.3.3. Hz. Yusuf’un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır.
4Bir Sure Tanıyorum: Asr Suresi ve Anlamı8.3.4. Asr suresini okur, anlamını söyler.
4. ÜNİTE: HZ. MUHAMMED’İN ÖRNEKLİĞİ
1Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Doğruluğu ve Güvenilir Kişiliği8.4.1. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar.
2Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Merhametli ve Affedici Oluşu8.4.2. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir.
3Hz. Muhammed’in (s.a.v.) İstişareye Önem Vermesi8.4.3. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.
4Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Davasındaki Cesaret ve Kararlılığı8.4.4. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) cesaret ve kararlılığını örnek olaylarla açıklar.
5Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Hakkı Gözetmedeki Hassasiyeti8.4.5. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir.
6Hz. Muhammed’in (s.a.v.) İnsanlara Değer Vermesi8.4.6. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) insanlara verdiği değeri örneklerle açıklar.
78.4.7. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir.
8.4.8. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hikmetli söz ve davranışlarıyla insanları iyiye ve güzele yönlendirdiğini fark eder.
8Bir Sure Tanıyorum: Kureyş Suresi ve Anlamı8.4.9. Kureyş suresini okur, anlamını söyler.
5. ÜNİTE: KUR’AN-I KERİM VE ÖZELLİKLERİ
1İslam Dininin Temel Kaynakları8.5.1. İslam dininin temel kaynaklarını tanır.
2Kur’an-ı Kerim’in Ana Konuları8.5.2. Ayetlerden hareketle Kur’an’ın ana konularını sınıflandırır.
3Kur’an-ı Kerim’in Temel Özellikleri8.5.3. Kur’an-ı Kerim’in temel özelliklerini değerlendirir.
4Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Nuh (a.s.)8.5.4. Hz. Nuh’un (a.s.) tevhide davetini özetler.