7. SINIF KAZANIMLARI

1. ÜNİTE: MELEK VE AHİRET İNANCI
1Görülen ve Görülemeyen Varlıklar7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder.
2Melekler ve Özellikleri7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır.
3Dünya ve Ahiret Hayatı7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar.
4Ahiret Hayatının Aşamaları7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar.
5Ahiret İnancının İnsan Davranışlarına Etkisi7.1.5. Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar.
6Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. İsa (a.s.)7.1.6. Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır.
7Bir Sure Tanıyorum: Nâs Suresi ve Anlamı7.1.7. Nâs suresini okur, anlamını söyler.
2. ÜNİTE: HAC VE KURBAN
1İslam’da Hac İbadeti ve Önemi7.2.1. İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar.
2Haccın Yapılışı7.2.2. Haccın yapılışını özetler.
3Umre ve Önemi7.2.3. Umre ibadeti ve önemini açıklar.
4Kurban İbadeti ve ÖnemiKurban ibadetini İslam’ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir.
5Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. İsmail (a.s.)7.2.5. Hz. İsmail’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır.
6Bir Ayet Tanıyorum: En’âm Suresi 162. Ayet ve Anlamı7.2.6. En’âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler.
3. ÜNİTE: AHLAKİ DAVRANIŞLAR
1Güzel Ahlaki Tutum ve Davranışlar
Adâlet
Dostluk
Dürüstlük
Öz Denetim
Sabır
Saygı
Sevgi
Sorumluluk
Vatanseverlik
Yardımseverlik
7.3.1. Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar.
7.3.2. Örnek tutum ve davranışların, birey ve toplumların ahlaki gelişimine olan katkısını değerlendirir.
7.3.3. Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir.
2Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Salih (a.s.)7.3.4. Hz. Salih’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır.
3Bir Sure Tanıyorum: Felak Suresi ve Anlamı7.3.5. Felak suresini okur, anlamını söyler.
4. ÜNİTE: ALLAH’IN KULU VE ELÇİSİ: HZ. MUHAMMED
1Allah’ın (c.c.) Kulu Hz. Muhammed (s.a.v.)7.4.1. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar.
2Allah’ın (c.c.) Elçisi Hz. Muhammed (s.a.v.)7.4.2. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder.
3Bir Sure Tanıyorum: Kâfirun Suresi ve Anlamı7.4.3. Kâfirun suresini okur, anlamını söyler.
5. ÜNİTE: İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR
1Din Anlayışındaki Yorum Farklılıklarının Sebepleri7.5.1. Dinin farklı yorum biçimleri olabileceğinin farkına varır.
2İslam Düşüncesinde Yorum Biçimleri7.5.2. İslam düşüncesinde ortaya çıkan yorum biçimlerini sınıflandırır.
3İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 17.5.3. Kültürümüzde etkin olan tasavvufi yorumları ayırt eder.
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 27.5.4. Alevilik-Bektaşilikle ilgili temel kavram ve erkânları açıklar.