5. SINIF KAZANIMLARI

1. ÜNİTE: ALLAH İNANCI
1Allah (c.c.) Vardır ve Birdir5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.
2Allah (c.c.) Yaradandır5.1.2. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder.
3Allah (c.c.) Rahman ve Rahimdir5.1.3. Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.
4Allah (c.c.) Görür ve İşitir5.1.4. Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.
5Allah’ın (c.c.) Her Şeye Gücü Yeter5.1.5. Allah’a (c.c.) imanın, insan davranışlarına etkisini fark eder.
6Allah (c.c.) İle İrtibat: Dua5.1.6. Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar.
7Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. İbrahim (a.s.)5.1.7. Hz. İbrahim’in (a.s.) tevhide davetini özetler.
8Bir Sure Tanıyorum: İhlâs Suresi ve Anlamı5. 1. 8. İhlâs suresini okur, anlamını söyler.
2. ÜNİTE: RAMAZAN VE ORUÇ
1Ramazan Orucu ve Önemi5.2.1. Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder.
2Ramazan ve Oruçla İlgili Kavramlar5.2.2. Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar.
3Kültürümüzde Ramazan ve Oruç5.2.3. Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır.
4Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Davud (a.s.)5.2.4. Hz. Davud’un (a.s.) hayatını özetler.
5Bir Dua Tanıyorum: Rabbena Duaları ve Anlamı5.2.5. Rabbena dualarını okur, anlamını söyler.
3. ÜNİTE: ADAP VE NEZAKET
1Nezaket Kuralları5.3.1. Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir.
2Selamlaşma Adabı5.3.2. Selamlaşma adabına riayet eder.
3İletişim ve Konuşma Adabı5.3.3. İletişim ve konuşma adabına uygun davranır.
4Sofra Adabı5.3.4. Sofra adabına riayet eder.
5Hz. Lokman’dan (a.s.) Öğütler5.3.5. Hz. Lokman’ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir.
6Bir Dua Tanıyorum: Tahiyyat Duası ve Anlamı5.3.6. Tahiyyat duasını okur, anlamını söyler.
4. ÜNİTE: HZ. MUHAMMED VE AİLE HAYATI
1Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Evliliği ve Çocukları5.4.1. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Hz. Hatice (r.a.) ile evlilik sürecini özetler.
2Bir Eş Olarak Hz. Muhammed (s.a.v.)5.4.2. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir.
3Bir Baba Olarak Hz. Muhammed (s.a.v.)
4Bir Dede Olarak Hz. Muhammed (s.a.v.)
5Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Ailesinin Örnek Davranışları5.4.3. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) aile fertlerinin güzel davranışlarını değerlendirir.
6Hz. Hasan (r.a.) ve Hz. Hüseyin (r.a.)5.4.4. Hz. Hasan (r.a.) ve Hz. Hüseyin’in (r.a.) ahlaki erdemlerini kendisine örnek alır.
7Bir Sure Tanıyorum: Kevser Suresi ve Anlamı5.4.5. Kevser suresini okur, anlamını söyler.
5. ÜNİTE: ÇEVREMİZDE DİNİN İZLERİ
1Mimarimizde Dinin İzleri5.5.1. Mimarimizde yer alan dinî motifleri inceler.
2Musikimizde Dinin İzleri5.5.2. Musikimizde dinin izlerine örnekler verir.
3Edebiyatımızda Dinin İzleri5.5.3. Edebiyatımızdan dinin izlerine örnekler bulur.
4Örf ve Âdetlerimizde Dinin İzleri5.5.4. Örf ve âdetlerimizde yer alan dinî unsurları fark eder.
5Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Süleyman (a.s.)5.5.5. Hz. Süleyman’ın (a.s.) hayatını özetler.