Aylar: Ocak 2019

Sevgi

Sevgi

Sevgi, insanı bir şeye ya da bir kimseye yakın ilgi göstermeye yönelten duygudur. Bu duygu sebebiyle insanlar birbiriyle yakınlık kurar ...

Saygı

Saygı

Saygı; kişiyi diğer insanlara karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya yönelten bir değerdir. Bu değer vesilesiyle insanlar birbirinin haklarını korur ve ...

Sabır

Sabır

Sabır sözlükte engelleme, direnç gösterme, kararlılık, cesaretli olma, acele etmeme anlamlarına gelir. Dinî bir terim olarak ise sabır; hoşa gitmeyen ...

Öz Denetim

Öz Denetim

Öz denetim kişinin dışarıdan bir baskı olmaksızın, davranışlarını denetleyip sınırlaması, kendini kontrol edebilmesidir. Toplumsal ilişkilerin sağlıklı bir şekilde yürüyebilmesi için ...

Dürüstlük

Dürüstlük

Dürüstlük, insanın söz ve davranışlarında doğru olması ve yalandan uzak durmasıdır. İslam dininin en önemli değerlerinden biridir. Dürüst insan hem ...

Dostluk

Dostluk

İslam dini toplumsal ilişkilerin sevgi, saygı ve yakınlığa dayalı olmasını ister. Bu yakınlığı sağlayan unsurlardan biri de dostluktur. Dostluk iki ...

Adâlet

Adâlet

Adalet; hak ve hukuku gözetmek, her şeye hakkını vermek, her şeyi yerli yerinde yapmak ve doğruluk anlamlarına gelir. Adalet, toplum ...

Din, Birey ve Toplum

Din, Birey ve Toplum

İnsan, varlıklar dünyasında yaşar. Bu dünyayı anlamaya ve yorumlamaya çalışır. Görünen dünyayı duyu organları vasıtasıyla ve geliştirdiği araçlarla inceler. Ancak ...

Page 1 of 2 12